Tiina

Tiina Tuovilalla on monipuolinen kokemus erilaisten ryhmien ohjaamisesta ja opettamisesta: mm. vapaa sivistystyö, työyhteisöt, maahanmuuttajat, eläkeläiset, perheet.

Tiina on toiminut opettamisen ja ohjaamisen lisäksi koulutuspäällikkönä kansalaisopistossa, tanssi- ja liikuntatoiminnan vastaavana järjestössä, virkailijana työhallinnossa (ammatinvalinnanohjaus ja koulutuspalvelut -tiimi) sekä tuottajana/tapahtumajärjestäjänä eri organisaatioissa.

Iloisen ja rauhallisen Tiinan vahvuuksia ohjaajana/opettajana ovat kannustavuus ja kuuntelukyky. Luonteenvahvuudet: kauneuden ja taitavuuden taju, kyky rakkauteen, uteliaisuus, halu/rakkaus oppimiseen, ystävällisyys.